2020 fasit - sum tilskudd skaffet til kunder: 

SkatteFUNN 2020.png
Forskningsrådet IPN 2020.png
InnovasjonNorge 2020.png
unge menn bw small file size.jpg

SkatteFUNN

SkatteFUNN er en rettighetsbasert ordning som svært kort fortalt reduserer kostnadene i alle dine utviklingsprosjekter med 19%. Ca 7000 prosjekter mottar årlig støtte fra SkatteFUNN. Kvalifiserer ditt prosjekt?

Virkemiddelapparatet

Forskningsrådet, InnovasjonNorge, Regionale forskningsråd, Enova og mange fler har ordninger som yter økonomisk støtte til innovasjon og nyutvikling i hele Norge. Men hvilke ordninger passer for akkurat din bedrift eller ditt prosjekt?

Virkemiddelapparatet geografisk small fi