Hvem er vi?

Og hvorfor skal du jobbe med oss?

Dagrun Aarsten
46 76 88 07

da@approved.no

Dagrun

Dagrun er den som virkelig kan forskning av oss - hun har lang fartstid som FoU-sjef i Terratec med aktiv bruk av virkemiddelapparatet. Dagrun har utmerket track record som søker også mot de mer høyt-hengende programmene i Forskningsrådet og regionale forskningsfond. Dagrun har også verdifull internasjonal erfaring fra Frankrike, UK, Italia og USA. I tillegg kan hun alt som er verdt å vite om 3D og terreng og underviser i dette ved NMBU på Ås. 

Pål

Pål har lang erfaring med det offentlige virkemiddelapparatet, både som IKT seriegründer og ikke minst som tidligere seniorrådgiver i Forskningsrådet. Pål har behandlet et par tusen SkatteFUNN-søknader og er selv-erklært SkatteFUNNekspert . I følge seg selv kjenner han også meget godt til de øvrige næringsrettede ordningene i Forskningsrådet og InnovasjonNorge, og selvskryt skal man som kjent lytte til, for det kommer fra hjertet.  Dessuten gir Pål seg aldri før kunden er fornøyd.

Pål Hoff

47 39 74 82
ph@approved.no

Nyttige idéer AS, c/o Bærum International Hub, Fjordveien 1, 1363 Høvik